EVERYTHING

בז׳ בז׳
בז׳ בז׳
לבן לבן
צבעוני צבעוני
לבן לבן
לבן לבן
בז׳ בז׳
בז׳ בז׳
ירוק ירוק
כתום כתום
לבן לבן
בז׳ בז׳