תנאי שימוש

 1. כללי
  1. 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט https://missnori.com/ (להלן: "האתר") בבעלות חברת מיס נורי פאשיין בע"מ, ח"פ 515844231, מכתובת השלושה 3, תל אביב-יפו, מיקוד: 6706061 (להלן: "החברה").
  2. 1. ההוראות שבמסמך תנאי שימוש, מדיניות הגנת פרטיות ומדיניות ה-Cookies (להלן ביחד: "תנאי השימוש") יחולו על שימוש באתר ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמשת באתר (להלן: "המשתמשת") לבין החברה. לפיכך, אנא קרא את תנאי השימוש בעיון רב.
  3. 1. שימוש המשתמשת באתר מהווה את הסכמתה המפורשת של המשתמשת להוראות תנאי השימוש. ככל שהמשתמשת אינה מסכימה לאמור בתנאי השימוש, עליה להימנע מלבצע כל שימוש באתר.
  4. 1. החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו. למשתמשת לא יהיו טענות כלפי החברה בגין שינוי כאמור.
  5. 1. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד.
  6. 1. כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשת ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.
  7. 1. השימוש באתר מותר למטרות אישיות בלבד של המשתמשת ואין לבצע בו כל שימוש וכל רכישה למטרות מסחריות.
  8. 1. המשתמשת מסכימה כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  9. 1. השימוש באתר ובתכנים שבו הוא "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמשת כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמשת כלשהו, ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
  10. 1. במקרה בו תהא סתירה בין האמור באתר ו/או בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, תגברנה הוראות תנאי השימוש.
 2. המוצרים
  1. 2. לצורך תנאי שימוש אלה, "המוצרים" הם המוצרים הנמכרים מעת לעת באתר.
  2. 2. החברה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מוצרים באתר, והיא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לשנות, להחליף ולהוציא מוצרים ממגוון המוצרים שבאתר.
 3. הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר
  1. 3. כל משתמשת אשר עומדת בתנאים המצטברים המפורטים להלן רשאית לרכוש מוצרים באתר:
   1. 3.1. המשתמשת כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה המשתמשת מצהירה כי היא בת 18 שנה או מבוגר יותר.
   2. 3.1. המשתמשת היא בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל, או קיבלה את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.
   3. 3.1. המשתמשת היא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
  2. 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישת מוצרים ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי הוראות תנאי השימוש או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר ו/או החברה.
  3. 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים שהמשתמשת רשאית להזמין באתר.
 4. הזמנת מוצרים בטלפון ובאתר ורישום לאתר
  1. 4. ניתן לבצע הזמנת מוצרים בטלפון עם נציג מטעם החברה ועל הזמנה זו יחולו ההוראות המפורטות בתנאי שימוש אלה.
  2. 4. כמו כן, ניתן גם לבצע הזמנת מוצרים באתר כאורח, ללא רישום. על מנת לבצע הזמנה יש להזין את הפרטים המבוקשים באתר.
  3. 4. לחלופין, ניתן לבצע הזמנת מוצרים באתר כמשתמשת הרשומה לאתר, וזאת באמצעות שדה "התחברות/הרשמה" באתר. כדי ליצור חשבון באתר יש להזין את הפרטים המבוקשים ויש לבחור סיסמה אשר תשמש את המשתמשת בכניסות עתידיות לחשבון שלה. משתמשת רשומה באתר יכולה לעקוב אחרי מצב הזמנותיה באזור האישי שלה באתר.
  4. 4. לאחר בחירת מוצר והוספת המוצרים ל"סל הקניות", המשתמשת תבצע את ההזמנה בהתאם להוראות המופיעות באתר.
  5. 4. במסגרת ביצוע ההזמנה, על המשתמשת למסור לחברה פרטים אודותיה ולבחור אמצעי תשלום. ללא מסירת הפרטים המבוקשים, לא יהיה בידי המשתמשת לבצע את ההזמנה.
  6. 4. במעמד ביצוע ההזמנה, יבחר השתמש באחד מאמצעי התשלום הזמינים באתר, כפי שיתעדכנו מעת לעת על ידי החברה. כמו כן, המשתמשת יכולה לשלם באמצעות PayPal, בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal. אם החליטה המשתמשת לבצע הזמנה ולשלם באמצעות חשבון PayPal, עליה להזין את פרטי החשבון שלה ב-PayPal. גביית התשלום על ידי החברה בגין ההזמנה תתבצע רק לאחר קבלת אישור מ-PayPal. אם יתברר כי כרטיס האשראי של המשתמשת לא בתוקף ו/או כי חברת האשראי לא מכבדת את העסקה, או שחברת PayPal לא מכבדת את החיוב, נציג מטעם החברה ייצור קשר עם המשתמשת לצורך השלמת העסקה.
  7. 4. על המשתמשת להקפיד למסור פרטים נכונים ומדויקים בעת ביצוע ההזמנה כדי למנוע תקלות ועיכובים בביצוע ההזמנה.
  8. 4. בתום ההזמנה ולאחר השלמת ביצוע ההזמנה, תישלח הודעה אלקטרונית עם פרטי ההזמנה, לרבות מספר ההזמנה, לכתובת הדואר האלקטרונית שהזינה המשתמשת בעת ביצוע ההזמנה.
  9. 4. ככל שלאחר ביצוע ההזמנה יתגלה לחברה כי לא ניתן לספק אחד או יותר מהמוצרים שנרכשו במסגרת ההזמנה, לרבות משום שאינו קיים במלאי (גם אם בעת ביצוע ההזמנה הוצג כקיים במלאי), לא תהיה החברה מחויבת לספק את המוצר למשתמשת, ולא תחויב המשתמשת בתשלום על המוצר שלא ניתן לספקו, ולמשתמשת לא תהיה כל טענה נגד החברה בעניין זה. במקרה זה החברה תיצור קשר עם המשתמשת ותודיע לה כי לא ניתן לספק את המוצר.
  10. 4. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, תחויב המשתמשת לפי המחירים המעודכנים.
 5. אספקה, הובלה ומשלוח
  1. 5. המחירים באתר אינם כוללים דמי משלוח. לפיכך, בנוסף למחירי המוצרים, המשתמשת תחויב בדמי משלוח בהתאם להוראות תנאי השימוש ולמדיניות המשלוחים (כמפורט להלן).
  2. 5. לאחר אישור ביצוע ההזמנה, החברה או מי מטעמה, תספק את ההזמנה לכתובת בישראל שהוזנה בעת ההזמנה ובהתאם למדיניות המשלוחים של החברה: https://missnori.com/pages/shipping (להלן: "מדיניות המשלוחים"). למען הסר ספק, מובהר כי ההזמנה לא תסופק מחוץ לישראל.
  3. 5. בטרם אספקת המוצרים, שליח של החברה או של חברת ההפצה יעדכנו את המשתמשת בדבר מועד אספקת ההזמנה בהתאם למדיניות המשלוחים.
  4. 5. זמני המשלוח המפורטים במדיניות המשלוחים הם משוערים ויימנו ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה. ייתכנו עיכובים במועדי האספקה לרבות אלה התלויים בצדדים שלישיים לרבות חברת ההפצה, שאינם בשליטתה של החברה, והחברה לא תישא באחריות לאיחור/עיכוב במועד אספקת המוצרים.
  5. 5. לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה במשתמשת, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או שהמשתמשת סירבה לקבל את המשלוח, תחויב המשתמשת בעלות דמי המשלוח.
  6. 5. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ"כוח עליון" ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה ו/או של חברת ההפצה, מלחמות, שביתות, אסונות טבע, אירועים ביטחוניים, מגפות, סגרים, תקלות במערכת המחשוב, תקלות במערכות הטלפונים, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, שינויים במצב הביטחוני, בריאותי ומצבים ואירועים נוספים שאינם בשליטת החברה ו/או חברת ההפצה.
  7. 5. החברה וכל מי מטעמה רשאית לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שישתנו מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
  8. 5. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
  9. 5. תעריף המשלוח ביחס להזמנה שבוצעה הוא תעריף המשלוח באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו תעריפי המשלוחים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, תחויב המשתמשת לפי התעריפים המעודכנים.
 6. שירות לקוחות
  בשאלות לגבי המוצרים, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים:
  1. 6. בטלפון: 03-5410000
  2. 6. בוואטסאפ: 972545220333
  3. 6. דוא"ל: info@missnori.com
  4. 6. בעמוד "צור קשר" באתר האינטרנט: https://missnori.com/pages/contact.
 7. מדיניות ביטול עסקאות
  1. 7. משתמשת שביצעה הזמנה באתר רשאית לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") אשר עיקריהן יובאו להלן.
  2. 7. משתמשת שביצעה עסקה לרכישת מוצרים באתר, תהא רשאית לבטל את רכישת המוצרים, מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצרים, או מיום קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר מביניהם), או להחליפם. האמור לא חל ביחס למוצרים שנרכשו על ידי המשתמשת בחנות החברה.
  3. 7. כמו כן, ככל שחלפו יותר מ-14 ימים ועד 30 ימים מיום קבלת המוצרים, או מיום קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר מביניהם), המשתמשת תהא רשאית לקבל שובר זיכוי לאתר ולחנות החברה אשר יהיה תקף לשנתיים לפחות מיום מסירתו.
  4. 7. ככל שהמשתמשת היא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן), המשתמשת רשאית לבטל את העסקה החל ממועד ביצוע העסקה, ועד 4 חודשים מיום קבלת המוצרים או מיום קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר מביניהם), ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין המשתמשת. החברה תהיה רשאית לדרוש מהמשתמשת להציג תעודה מתאימה, והכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
  5. 7.הייתה למשתמשת זכות לבטל את העסקה על פי חוק הגנת הצרכן, יתאפשר לה לעשות כן באמצעות הודעת ביטול שתימסר לחברה או בקשה להחלפת המוצרים (ביחד להלן: "ההודעה") באחת מהדרכים הבאות:
   1. 7.4. בע"פ בחנות החברה: השלושה 3, תל אביב, 6706061
   2. 7.4. בטלפון: 03-5410000
   3. 7.4. בוואטסאפ: 972545220333
   4. 7.4. דוא"ל: info@missnori.com
   5. 7.4. דואר רשום: השלושה 3, תל אביב, 6706061
   6. 7.4. בעמוד הייעודי באתר אינטרנט של החברה: missnori.com/pages/cancle-order
  6. 7. בהודעה תמסור המשתמשת את שמה המלא, מספר תעודת הזהות שלה, כתובת דוא"ל ומספר ההזמנה אותה היא מעוניינת לבטל או להחליף.
  7. 7. ככל שהמשתמשת מבקשת לבטל את העסקה לאחר שקיבלה את המוצרים לידיה, המשתמשת תשיב, על חשבונה, את המוצרים לידי החברה. המשתמשת רשאית להשיב את המוצרים לחנות החברה בעצמה, או באמצעות דואר גוביינא או באמצעות שליח מטעם החברה. בחרה המשתמשת להחזיר את המוצרים באמצעות שליח מטעם החברה, המשתמשת תתאם את מועד הגעת השליח עם החברה. תעריף המשלוח באמצעות שליח של החברה הוא 20 ₪. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוח כאמור מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
  8. 7. על אף האמור לעיל, ככל שהביטול נבע מפגם או קלקול במוצר ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, החברה תאסוף את המוצרים מהמקום בו נמסרו המוצרים למשתמשת. המשתמשת תתאם מועד איסוף המוצרים עם החברה באמצעות יצירת קשר עם החברה כמפורט בסעיף 7.4 לתנאי השימוש לעיל.
  9. 7. לא ניתן לבצע החלפות או החזרות של פריט בודד שנמכר כחלק מערכה ו/או חליפה ו/או סט. ביטול העסקה יתאפשר רק ביחס לערכה ו/או חליפה ו/או סט בכללותם.
  10. 7. החברה תחזיר למשתמשת, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילמה המשתמשת בגין המוצרים ותבטל את החיוב ששולם. המשתמשת תשמור את החשבונית עד לקבלת אישור שההחזר הכספי בוצע.
  11. 7. החברה תהיה רשאית לגבות מהמשתמשת דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים ובלבד שהביטול לא נבע מפגם או קלקול במוצר ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
  12. 7. משתמשת שמעוניינת לבטל הזמנה שבוצעה באמצעות שובר מתנה (GIFT CARD), תקבל קרדיט לאתר ולחנות החברה.
  13. 7. ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשרו רק בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר. ביטול עסקה והחזר כספי עבור רכישות שהתבצעו באמצעות חשבון PayPal, יתאפשר רק דרך PayPal וזאת באמצעות החשבון דרכו בוצעה ההזמנה.
  14. 7. זכותה של המשתמשת לבטל עסקה אינה גורעת מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים אם החברה תיווכח כי ערכם פחת, לרבות כתוצאה מהרעה או שינוי במצבם בזמן שהיו ברשותה של המשתמשת.
  15. 7. למען הסר ספק, מובהר כי מדיניות החלפת מוצרים בחנות החברה – אינה חלה ביחס למוצרים הנרכשים באתר.
  16. החלפת מוצרים
   1. 8. בנוסף לאמור לעיל, מיום עשיית העסקה ועד 30 ימים מיום קבלת המוצרים, או מיום קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר מביניהם), המשתמשת רשאית להחליף מוצר אותו רכש באתר במוצר אחר או להחזיר מוצרים ולקבל עבורם שובר זיכוי לרכישה חוזרת באתר ו/או בחנות החברה.
   2. 8. המשתמשת תשיב את המוצרים בעצמה לחנות החברה, או באמצעות שליח מטעם החברה אשר יאסוף מהמשתמשת את המוצרים אותם מעוניינת להחליף, והשליח יספק לה את המוצרים המוחלפים. כמו כן, המשתמשת תשיב את המוצרים שלא נעשה בהם כל שימוש, כשהם שלמים, באריזתם המקורית, ללא פגיעה, נזק, פגם וקלקול מכל מין וסוג ובמצב שהיא קיבלה אותם לידיה. בחרה המשתמשת להחזיר את המוצרים באמצעות שליח מטעם החברה, המשתמשת תתאם את מועד הגעת השליח עם החברה. תעריף המשלוח באמצעות שליח של החברה הוא 35 ₪. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוח כאמור מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
   3. 8. על אף האמור לעיל, ככל שהביטול נבע מפגם או קלקול במוצר ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, החברה תאסוף את המוצרים מהמקום בו נמסרו המוצרים למשתמשת. המשתמשת תתאם מועד איסוף המוצרים עם החברה באמצעות יצירת קשר עם החברה.
   4. 8. זכותה של המשתמשת להחליף מוצרים אינה גורעת מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים אם החברה תיווכח כי ערכם פחת, לרבות כתוצאה מהרעה או שינוי במצבם בזמן שהיו ברשותה של המשתמשת.
   5. 8. החלפת המוצרים תתאפשר בהצגה של החשבונית.
  17. ביטול ההזמנה על-ידי החברה
   1. 9. החברה תהא רשאית לבטל את הזמנת המשתמשת ובין היתר ככל שנפלה טעות במחיר ההזמנה, ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומכל סיבה שהיא.
   2. 9. החברה תשלח למשתמשת הודעה על ביטול ההזמנה, תחזיר למשתמשת את אותו חלק ממחיר העסקה ששילמה המשתמשת בגין המוצרים ותבטל את החיוב ששולם (אם וככל ששולם).
  18. מבצעים, הטבות והנחות
   1. 10. החברה רשאית להציע באתר מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבצעים, הטבות, הנחות ועוד וכן רשאית בכל עת להפסיק את כל אלה, להחליפם או לשנותם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
   2. 10. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן מעת לעת מבצעים, הנחות, הטבות ועוד ובין היתר אך לא רק לשנות את המועדים, להפסיקם או להאריך אותם, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
   3. 10. אין למשתמשת זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הנחות, הטבות ועוד. כל שינוי בפרטי ההזמנה או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאות המשתמשת למבצע, הטבה, הנחה.
   4. 10. במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר שנקנה במבצע או באמצעות שימוש בהטבה, הסכום שיוחזר, ככל שעומדת לו הזכות לקבלת החזר כספי, יהיה זה ששולם בפועל (כלומר לאחר מימוש המבצע או מימוש ההטבה).
   5. 10. למרות האמור בסעיף 10.4 לעיל, מוצרים שנרכשו בתנאי "מכירה מיוחדת" (למשל 1+1, 3 ב-100 ₪) ו/או בהטבות, יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים). ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, החזר הכספי ו/או שובר זיכוי (לפי העניין) יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה.
   6. 10. במבצע/הנחה/הטבה בהם משתתפים יותר ממוצר אחד, המבצע/הנחה/הטבה תינתן על המוצר הזול מבניהם. במימוש המבצע/הטבה/הנחה יותר מפעם אחת, המבצע/הטבה/הנחה תינתן על הפריטים הזולים ביותר בהזמנה.
  19. אחריות ושירות
   1. 11. החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ולצד שלישי, בקשר עם שימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
   2. 11. החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה מידע נכון אך מובהר, כי עלולים להופיע בו אי דיוקים או שגיאות. החברה לא תישא באחריות בקשר עם אי דיוקים או שגיאות כאמור.
   3. 11. מבלי לגרוע מכלליות האמור, נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או קיים הבדל בין צבע המוצר לבין האופן בו נראה הצבע במסך, לא יחייב הדבר את החברה. הצבעים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין הצבעים של המוצרים בפועל.
   4. 11. תמונות המוצרים ו/או ומדריך מידות באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין המידות המוצגות באתר, חלקם או כולם, לבין מידות המוצרים בפועל, והמשתמשת מוותרת בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
   5. 11. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשת כתוצאה מהשימוש באתר, ביצוע הזמנה, רכישת מוצרים, שימוש במוצרים וכל הכרוך והקשור בכך.
   6. 11. היה ועל אף האמור לעיל, יקבע בית משפט כי לחברה אחריות כלפי המשתמשת אזי אחריות של החברה בקשר עם תנאי שימוש אלה ועל פי דין, לרבות אך לא רק אחריות בגין הפסד, נזקים, סעדים עלויות והוצאות (לרבות הוצאות שכ"ט סבירות) תוגבל לנזקים ישירים בלבד שיגרמו על ידי החברה וכל מי מטעמה בלבד וסך האחריות והחבות מצטברת של החברה וכל מי מטעמה לא תעלה על סך התמורה אשר שולמה בפועל על ידי המשתמשת עבור מוצר שרכש מהחברה ובגינו הוגשה התביעה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית, לנזק עקיף, תוצאתי, מיוחד ו/או עונשי כלשהו.
  20. שיפוי
   המשתמשת מתחייבת בזאת לשפות את החברה וכל מי מטעמה מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה או דרישה ולרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו"ד, שיגרם על ידי המשתמשת ו/או צד שלישי כלשהו בעקבות שימוש המשתמשת באתר שלא כדין ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש.
  21. משלוח דברי פרסומת, ניוזלטרים ודיוור ישיר
   1. 13. החברה מציעה למשתמשת לקבל מהחברה וכל מי מטעמה ניוזלטרים, מידע על הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי, לרבות דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשנ"ב-1982 (להלן: "ההודעות" ו-"החוק" בהתאמה). הסכמת המשתמשת לקבלת ההודעות מהווה הסכמה מפורשת לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות החוק.
   2. 13. במילוי הפרטים באתר המשתמשת נותנת את הסכמתה המפורשת לקבל את ההודעות בכל האמצעים האלקטרוניים לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, דוא"ל, הודעת מסר קצר, SMS ועוד.
  22. הפסקת פעילות האתר
   החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לתקופה קצובה או לאלתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת מוצרים באמצעותו ולמשתמשת לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם האמור.
  23. קניין רוחני
   1. 15. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
   2. 15. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
   3. 15. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים החברה בלא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב.
   4. 15. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תנאי השימוש בלבד.
   5. 15. אין לעשות כל שימוש בסימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.
  24. משלוח מסמכים למשתמשת
   1. 16. החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמשת בדרך ממוחשבת ובאמצעים טכנולוגיים (לרבות באמצעות כתובת דוא"ל שהמשתמשת מסר לחברה, SMS, הודעות ועוד), מסמכים בקשר עם ההזמנה לרבות מסמכים פיננסיים.
   2. 16. מסמכים אלה כוללים, בין היתר, חשבוניות מס, קבלות, מסמכים שהחברה נדרשת לשלוח למשתמשת במקרים של עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) (ככל שרלוונטי), מסמכים שהחברה נדרשת לשלוח בהתאם לחוק הגנת הצרכן ועוד. שימוש של המשתמשת באתר מהווה הסכמה לקבל מסמכים כאמור בדרך ממוחשבת כאמור בסעיף זה.
  25. שימושים אסורים
   הפעולות הבאות הינן אסורות והמשתמשת איננה רשאית (ואיננה רשאית להתיר לכל צד שלישי) לבצע את הפעולות הבאות:
   1. 17. להשתמש באתר ו/או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה.
   2. 17. להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות או שאינן פרטיות.
   3. 17. להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®).
   4. 17. להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע.
   5. 17. לפגוע ולשבש פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר.
   6. 17. לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית האתר.
   7. 17. לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר.
   8. 17. להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה.
   9. 17. למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר.
   10. 17. להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם.
   11. 17. להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר.
  26. הפרת תנאי השימוש
   הייתה לחברה סיבה לחשוד כי משתמשת הפרה תנאי מתנאי השימוש, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין:
   1. 18. לחסום את גישת המשתמשת לאתר;
   2. 18. לבטל את ההזמנה של המשתמשת;
   3. 18. לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמשת כל סעד לו הינה זכאית על פי כל דין.
  27. מידע באתר ומידע שהמשתמשת מוסרת באתר
   1. 19. האתר כולל מידע כללי אודות החברה, תחום פעילותה והמוצרים השונים המוצעים על ידה באתר.
   2. 19. המידע הינו על בסיס "AS-IS" והוא מוצג למטרות מידע בלבד ואין לראות בו חוות דעת.
   3. 19. כמו כן, החברה רשאית לפרסם באתר מעת לעת חוות דעת של מומחים בתחומים הרלוונטיים לפעילותה של החברה, מאמרים, כתבות ועוד. החברה אינה אחראית למידת הדיוק או השלמות של כל מידע או דעה אשר נכללו בתכנים האמורים.
   4. 19. בנוסף על האמור לעיל, המשתמשת מאשרת ומתחייבת כי כל מידע שתמסור ו/או שתפרסם באתר, לרבות כחלק מהשימוש באתר ו/או במוצרים (להלן: "הפרסום") לא יכלול בתוכו תוכן פוליטי ו/או המעודד או שעשוי לעודד הפרת כל דין, לרבות אך לא רק חוק הגנת הצרכן, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ותקנות הגנת הפרטיות (פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים), התשנ"א-1991 (להלן: "תקנות פרסומת לקטינים"), חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן: "חוק הכשרות המשפטית") ו/או מסית לאלימות או לגזענות ו/או מיני ו/או הפוגע או עלול לפגוע בפרטיותו של אדם ו/או בבעלי מוגבלויות ורגשותיהם ו/או ברגשות דת ו/או בסמלי המדינה ו/או בזכויות יוצרים ו/או בכל זכות של אדם שלישי אחר.
   5. 19. בנוסף על האמור לעיל, המשתמשת מתחייבת כי היא קיבלה את כל ההסכמות הנדרשות לפרסום באתר מצדדים שלישיים המוזכרים ו/או המשתתפים בפרסום בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות. כמו כן, המשתמשת מתחייבת לעמוד בהוראות כל דין לרבות חוק הגנת הצרכן, חוק הגנת הפרטיות, תקנות פרסומת לקטינים וחוק הכשרות המשפטית.
   6. 19. המשתמשת היא בעלת הזכויות בפרסום ומעניקה לחברה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לערוך, לתקן ולשנות את הפרסום, מבלי שהחברה תידרש לעדכן את המשתמשת על כך ומבלי לשלם לה כל תמורה על כך, ויראו את הפרסום כאילו נערך על ידי המשתמשת עבור החברה בעקבות הזמנה שלה.
  28. קישורים לאתרים
   האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה איננה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשת ולצד שלישי, בגין השימוש באתר ו/או דפי אינטרנט כאמור ו/או התוכן שמפורסם בהם.
  29. הדין החל וסמכות השיפוט
   התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.
  30. תנאים נוספים
   1. 22. ככל שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
   2. 22. המחירים באתר כוללים מע"מ, ככל שחל.
   3. 22. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה לפי כל דין.
   4. 22. ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כויתור של החברה על זכות מזכויותיה לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין, ולא ישמש מניעה לתביעה על ידה או מי מטעמה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב.
   5. 22. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת או התראה על כך. תנאי שימוש עדכניים שיפורסמו באתר יחייבו את המשתמשת. המשך השימוש של המשתמשת לאחר עדכון התנאים יהווה הסכמה של המשתמשת לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים שנערכו.
   6. 22. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף, תנאי זה ימחק מתנאי שימוש אלה ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר תנאי השימוש.
  מעודכן לחודש אוגוסט 2023.