מדיניות ה-Cookies

  1. מיס נורי פאשיין בע"מ, ח"פ 515844231 (להלן: "החברה") עושה שימוש ב-cookies ובטכנולוגיות אחרות כגון פיקסלים ועוד (להלן ביחד: "העוגיות") באמצעותם החברה אוספת מידע לא מזהה בקשר עם משתמשים באתר האינטרנט בכתובת: https://missnori.com/ (להלן: "המשתמשת" ו-"האתר", בהתאמה). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם משתמשת בוחרת למסור מידע מזהה באתר, מידע זה יהיה מקושר למידע הלא מזהה שייאסף באתר.
  2. עוגיות הן קבצי טקסט קטנים המאפשרות לאסוף מידע דרך מחשבי משתמשים או דרך דפדפן האינטרנט ובין היתר, את סוגי המידע הבאים: הדפים בהם ביקרה המשתמשת באתר, פעולות שביצעה המשתמשת באתר, משך הזמן ששהתה המשתמשת באתר, מידע שהמשתמשת צפתה באתר, מיקום גיאוגרפי משוער, טווח גילאים של המשתמשת, סוג המכשיר ממנו נכנסה לאתר, תחומי עניין של המשתמשת, כתובת ה-IP של המשתמשת (קרי, כתובת המחשב של המשתמשת באינטרנט), מספר כניסות לאתר, מספר ההקלקות, רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט גרסתו והעדפת שפה, שמות דומיינים ועוד.
  3. החברה תעשה שימוש במידע שנאסף באמצעות העוגיות לצורך אחת או יותר מהמטרות הבאות: כדי לנהל ולתפעל את האתר; כדי להקל על השימוש באתר; כדי להציג למשתמשת תכנים ופרסומים באתר וכן מחוץ לאתר (לדוג' ברחבי האינטרנט, ב-Facebook, Google ועוד) אשר עשויים לעניין אותה ו/או להתאים להעדפותיה; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר; כדי לנטר דפוסי פעילות באתר; כדי לערוך סטטיסטיקות לרבות חישוב מספרי משתמשתים באתר; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר ולשלוח בקשות לדירוג מוצרים לאחר רכישה. בנוסף, ומבלי לגרוע מהוראות מדיניות זו, החברה עושה שימוש בכלים אשר מקליטים את הגלישה של המשתמשים באתר לצורך ניתוח ושיפור חווית המשתמשת באתר.
  4. החברה עושה שימוש בעוגיות של מערכות פרסום כגוןGoogle ,Facebook , TIK TOK ו-Instagram אשר מנטרות את השימוש של המשתמשים באתר. השימוש במידע שייאסף באמצעות העוגיות כאמור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברות כאמור וניתן ללמוד אודות המידע שנאסף באמצעות העוגיות, השימוש במידע על ידי החברות כאמור, אופן ביטול העוגיות ועוד בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של החברות האמורות.
  5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות המפורטות במדיניות הפרטיות, החברה תהיה רשאית להעביר מידע לא מזהה, למערכות פרסום של צדדים שלישיים לרבות Google,Facebook , TIK TOK ו-Instagram וכפי שמפורט במדיניות זו, להציג למשתמשת תכנים ופרסומים אשר עשויים לעניין אותה ו/או להתאים להעדפותיה.
  6. החברה עושה שימוש בשירותי אנליזה, ניתוח סטטיסטי ומחקר של צדדים שלישיים כגון Google Analytics. השימוש בשירותים שלGoogle Analytics כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics. ניתן ללמוד על המידע שנאסף במסגרת שירותים אלה, השימושים במידע, אופן ביטול העוגיות ועוד במדיניות הפרטיות של Google.
  7. משתמשת אשר אינה מעוניינת שהעוגיות יאספו במחשבה, יכולה להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך, על המשתמשת להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע. על אף האמור לעיל, עוגיות אשר חיוניות והכרחיות לתפעול וניהול האתר, לא ניתנות לביטול.
  8. התנאים וההוראות המפורטים במדיניות זו וכן כל שינוי או תיקון שלהם יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.
  9. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם מדיניות זו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.
  10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מדיניות זו מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות ה-Cookies העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמשת. המשך השימוש של המשתמשת באתר לאחר עדכון מדיניות ה-Cookies יהווה הסכמה של המשתמשת למדיניות המעודכנת לרבות לשינויים.

מעודכן לחודש אוגוסט 2023.