30WINTER22PETIT

סינון
  לבן לבן
  ורוד ורוד
  לבן לבן
  לבן לבן
  לבן לבן
  לבן לבן
  לבן לבן
  לבן לבן
  לבן לבן
  שחור שחור
  בז׳ בז׳
  ורוד ורוד
  קרם קרם
  כחול כחול
  כחול כחול
  ירוק זית ירוק זית
  קרם קרם
  בז׳ בז׳
  לבן לבן
  לבן לבן
  לבן לבן
  לבן לבן
  לבן לבן
  אפור אפור
  כחול בהיר כחול בהיר
  שחור שחור
  לבן לבן
  כחול כחול