חליפות

בז׳ בז׳
בז׳ בז׳
לבן לבן
ורוד ורוד
ורוד ורוד
בז' בז'
בז' בז'
בז׳ בז׳
בז׳ בז׳
בז׳ בז׳
בז׳ בז׳
כתום כתום
בז׳ בז׳
בז' בז'
בז' בז'
בז׳ בז׳
לבן לבן
לבן לבן
בז׳ בז׳