בגדי ים

סינון
לבן לבן
לבן לבן
לבן לבן
מנוחש חום מנוחש חום
לבן לבן
שחור שחור