40WINTER22PETIT

סינון
  לבן לבן
  לבן לבן
  משובץ ורוד/צהוב משובץ ורוד/צהוב
  בז׳ בז׳
  לבן לבן
  לבן לבן
  אפור אפור